چرا بچه ها باهوش تر از بزرگسالان هستند؟

به گزارش وبلاگ آبی اناری ها، این کشف پیش بینی می نماید که آموزشِ چیز های تازه به سرعت باعثِ افزایشِ تراکمِ GABA در بچه ها می گردد و به آن ها اجازه می دهد تا خیلی سریع تر آموخته های نو را تثبیت نمایند.

چرا بچه ها باهوش تر از بزرگسالان هستند؟

اگر تا کنون به این فکر نموده اید که بچه ها تان در دورانِ ابتدایی از شما باهوش تر هستند یا دستکم در یادگیری مهارت ها و دانش های تازه سریع تر از شما عمل می نمایند، نتایج یک مطالعه این ایده شما را تأیید می نماید.

به گزارش راهنماتو، برطبق یک مطالعه تازه که در نشریه Current Biology منتشر شده است، پیغام رسانِ مغزیِ GABA در بزرگسالان و بچه ها تفاوت هایی دارد که می تواند دلیلِ توانمندیِ بیش ترِ بچه ها را در یادگیری و به فکر سپاریِ اطلاعات تازه شرح دهد.

تاکِدو واتانابه از دانشگاه براون، می گوید: نتایج ما نشان می دهد که بچه هاِ ابتدایی در یک مدتِ زمانِ تعیین چیز های بیش تری در مقایسه با بزرگ سالان یاد می گیرند که باعث می گردد آموزش در کودکی کارامدتر و مفیدتر باشد.

برطبق این مطالعه، بچه ها در هنگامِ آموزش های دیداری افزایشِ سریعی را در پیغام رسانِ عصبیِ GABA تجربه می کردند که حتی بعد از انتها یافتنِ یادگیری نیز تداوم داشت. اما در میانِ بزرگ سالان تجمعِ GABA در طول مدتِ آموزش ثابت می ماند. این یافته ها نشان می دهند که مغز کوکان در قبالِ آموزش پاسخ گوتر است که به آن ها اجازه می دهد تا داده های تازه در فکر شان سریع تر و کارامدترجا بیفتد.

واتانابه می گوید: اینکه سرعتِ یادگیری بچه ها از بزرگسالان بیش تر است اغلب به عنوان یک پیش فرض درست پذیرفته می گردد. اما داده های علمیِ کافی برای حمایت از این فرضیه وجود ندارد و اگر هم حقیقت داشته باشد، تعیین نیست که چه سازوکار های عصبی ای مسئولِ یادگیریِ کارامدتر در بینِ بچه ها هستند.

بچه ها باهوش ترند

تفاوتِ معناداری که بینِ پیغام رسانِ GABA در بینِ بزرگسالان و بچه ها مشاهده شد، محققان را بر آن داشت که در این بخش در پی پاسخِ پرسشِ خود باشند. تحقیقاتِ پیشین نیز تفاوتِ GABA را مدنظر قرار داده بودند، اما این مقدار گیری در زمانِ یادگیری و کسبِ مهارت تازه انجام نشده بود؛ بنابراین مطالعه تازه با هدفِ مقدار گیریِ تغییرات GABA پیش، درحین و پس از یادگیری در بینِ بزرگسالان و بچه ها طراحی شد.

نتایج این پژوهش نشان داد که یادگیری بصری منجر به افزایشِ سطحِ GABA در قشر دیداریِ بچه ها، ناحیه ای که اطلاعاتِ دیداری را پردازش می نماید، شده بود. افزایش GABA چندین دقیقه بعد از اتمام آموزش قابلِ مشاهده بود. بزرگسالانی که آموزش های مشابهی را دریافت کردند، تغییری در سطحِ GABA نشان ندادند.

این کشف پیش بینی می نماید که آموزشِ چیز های تازه به سرعت باعثِ افزایشِ تراکمِ GABA در بچه ها می گردد و به آن ها اجازه می دهد تا خیلی سریع تر آموخته های تازه را تثبیت نمایند.

محققان این پژوهش می گویند براساسِ یافته های این پژوهش بیش ازپیش تعیین می گردد که والدین و معلم مان باید از این فرصت استفاده نموده و مهارت های تازه ای را به بچه ها بیاموزند. منظور از مهارت هر آموزه ای از یادگیری در استفاده از برنامه ریزی تا دوچرخه سواری است.

منبع: راهنماتو

منبع: فرادید

به "چرا بچه ها باهوش تر از بزرگسالان هستند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چرا بچه ها باهوش تر از بزرگسالان هستند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید